Student List for Introduction To Programming Wkshp (CSC 161-16)ΒΆ

 1. Bernstein, Reuben J

 2. Chen, James

 3. Klosowski, Daniel R

 4. Kulp, Abigail T

 5. Li, Xiwen

 6. Liu, Shiyuan

 7. Riseman, Maxwell P

 8. Tian, Qixiang

 9. Wang, Xuezheng

 10. Wang, Zhiyuan

 11. Weinstock, Julia N

 12. Xin, Yu