Student List for Introduction To Programming Wkshp (CSC 161-17)ΒΆ

 1. Gomez, Alexis M

 2. Greene, Caitriona M

 3. Li, Hanwen

 4. Li, Zijiao

 5. Orup, Luke A

 6. Sesto Carballo, Maria F

 7. Song, Xinrui

 8. Tran, Anh H

 9. Wang, Jiaxin

 10. Xu, Jingxing

 11. Zhou, Yuchen