Student List for Introduction To Programming Wkshp (CSC 161-20)ΒΆ

 1. Bosco, Christian J

 2. Bross, Zoe A

 3. Collins, Regan I

 4. Fang, Zhiyuan

 5. Goldstein, Sydney P

 6. Higgins, Hailie E

 7. Kasaye, Hewan

 8. Li, Kexin

 9. Mercer, Nicole R

 10. Shen, Zhuoqi

 11. Wu, Yisheng

 12. Yang, Peizhen