Student List for CSC 161-18, part 1ΒΆ

 1. Qin, Keshu

 2. Riseman, Maxwell P

 3. Roth, Matthias L

 4. Saginaite, Gabija

 5. Su, Xingyu

 6. Tang, Sirui

 7. Toyota, Motoaki

 8. Wang, Wenxing

 9. Wang, Xinyu

 10. Wang, Xuezheng

 11. Wang, Zhiyuan

 12. Wang, Zian

 13. Xie, Tian

 14. Zhang, Tianze