Student List for CSC 161-19, part 1ΒΆ

 1. Seymour, Fletcher P

 2. Song, Xinrui

 3. Su, Yuqi

 4. Sun, Tong

 5. Tong, Depei

 6. Wang, Jiaxin

 7. Xie, Steven

 8. Yang, Peizhen

 9. Zhang, Wenbo

 10. Zhao, Yuning

 11. Zhu, Zheqian