Student List for CSC 161-8, part 1ΒΆ

 1. Pezzano, Luke W

 2. Plague, Lily K

 3. Qian, Mingwei

 4. Santos, Naylea

 5. Sujansky, Alan F

 6. Sundwall, Samuel W

 7. Tran, Anh H

 8. Wang, Zitong

 9. Wei, Yuke

 10. Wu, Johnathan L

 11. Wu, Yisheng

 12. Zhou, Ruining

 13. Zhou, Terry

 14. Zhou, Yuchen