Student List for CSC 161-9, part 1ΒΆ

 1. Seluanov, Michael

 2. Shang, Zijian

 3. Shu, Xiayu

 4. Tian, Qixiang

 5. Wang, Boyang

 6. Weinstock, Julia N

 7. Xin, Yu

 8. Xu, Ke

 9. Ye, Feng O

 10. Zhang, Ruiqi

 11. Zhang, Wanqi