Student List for Intro To Programming Wkshp (CSC 161-12)ΒΆ

 1. Chen, Huijie

 2. Dang, Catherine

 3. Feng, Grace

 4. Greenberg, Maximilian H

 5. Harrison, Haleila H

 6. Huang, Qihang

 7. Lyu, Yushu

 8. Marouni, Danielle

 9. Parr, Kaitlyn

 10. Wang, Tengqian

 11. Xie, Yifei

 12. Zolotukhin, Mark